Zarząd

Zarząd Generalny

Zarząd Generalny Zarząd Generalny składa się z Przełożonej Generalnej jako przewodniczącej i czterech radnych, możliwie różnych narodowości. Wybiera je Kapituła Generalna. .

Podstawowym zadaniem Zarządu Generalnego jest wspieranie duchowego dobra Instytutu; animować, kierować, gwarantować wierność charyzmatowi, strzec jedności i apostolskiego celu Instytutu; pomagać prowincjom, wiceprowincjom, delegaturom i domom bezpośrednio zależnym od Rady Generalnej i dawać konkretną odpowiedź na potrzeby czasu i miejsca.

Przełożona Generalna

Przełożona Generalna stanowi pierwszą władzę Zgromadzenia, które podtrzymuje i kieruje w duchu Założyciela, stawiając czoła i rozwiązując problemy na poziomie ogólnym. Ma bezpośrednią i pośrednią władzę nad całym Zgromadzeniem i nad każdym członkiem.

Szczególnym zadaniem Przełożonej Generalnej jest promowanie i zachowanie jedności Zgromadzenia w duchu miłości braterskiej, pokonywanie różnic w harmonijnej i dynamicznej współzależności. Kierując się zasadą pomocniczości, sprawuje swoją władzę nie w odosobnieniu, ale solidarnie ze wszystkimi przełożonymi Zgromadzenia.

Schemat organizacyjny

<h6>Sr. Lina Pantano: <i>Superiora Generale</i></h6>
Sr. Lina Pantano: Superiora Generale
<h6>Sr. Teresina Kunnath: </br><i>Vicaria Generale</i></h6>
Sr. Teresina Kunnath:
Vicaria Generale
<h6>Sr. Jesusita O. Cubillo: </br><i>2a Consigliera</i></h6>
Sr. Jesusita O. Cubillo:
2a Consigliera
<h6>Sr. Judith Anne Shemi: </br><i>3a Consigliera</i></h6>
Sr. Judith Anne Shemi:
3a Consigliera
<h6>Sr. Theresa Ann D’Onofrio:</br><i>4a Consigliera</i></h6>
Sr. Theresa Ann D’Onofrio:
4a Consigliera
<h6>Sr. Sahaya S. Rani Soosai Manickam:</br><i>Segretaria Generale</i></h6>
Sr. Sahaya S. Rani Soosai Manickam:
Segretaria Generale
<h6>Sr. Maria Flavia Marcello:</br><i>Economa Generale</i></h6>
Sr. Maria Flavia Marcello:
Economa Generale
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.