Duchowość i misja

Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzciciela ma za główny cel uwielbienie Boga i uświęcenie swoich członków.
Z tej duchowości i misji wynikają trzy zasadnicze elementy:

Przygotowanie drogi Panu

Zainspirowane przez swojego Założyciela, św. Alfonsa Marię Fusco, Zgromadzenie żyje skoncentrowane na Jezusie z Nazaretu, z nieograniczoną ufnością w Bożą Opatrzność; uważając św. Jana Chrzciciela za uprzywilejowanego przewodnika ku Jezusowi.

Rozpoznanie Jezusa z Nazaretu

W tej posłudze całe Zgromadzenie jest wezwane do dawania świadectwa i objawiania światu Jezusa z Nazaretu w świetle i nadziei nadejścia Królestwa Bożego.

Umniejszanie się... aby On wzrastał

Siostry, jako członkinie Kościoła, otwarte na znaki czasu, z oddaniem służą ludzkości poprzez ewangelizację, wychowanie i rozwój ludzki dzieci i młodzieży, zwłaszcza ubogich, opuszczonych i zagrożonych.

Misja apostolska

Zgromadzenie Sióstr Świętego Jana Chrzciciela

Ewangelizacja i edukacja
w szkołach prywatnych i publicznych, domach dla dzieci i żłobkach, domach modlitwy i ośrodkach duchowości;
w parafiach poprzez duszpasterstwo liturgiczne i animację modlitwy.
Promocja człowieka
w domach dla sierot, dla dzieci porzuconych, maltretowanych, zaniedbanych, niedożywionych, niepełnosprawnych, niedosłyszących i dzieci ulicy, w ośrodkach rozwoju społecznego oraz ośrodkach szkoleniowych dla kobiet i dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Promowanie godności człowieka
dla osób narażonych na nowe formy niewolnictwa. Ośrodki orientacji emocjonalnej i seksualnej oraz ośrodki resocjalizacyjne dla młodzieży. Promocja więźniów i byłych więźniów ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci.
Opieka
w przychodniach i ośrodkach zdrowia, domach starców, samotnych i opuszczonych, szpitalach i osiedlach dla trędowatych (choroba Hansena).

Charyzmat, który się odnawia

Żyć w relacji oblubieńczej z Jezusem z Nazaretu, służąc maluczkim i ubogim oraz, jak Chrzciciel, przygotowąc Jemu drogę.

„ Muszę pracować na chwałę Bożą, chcę zgromadzić wielu opuszczonych chłopców i dziewcząt pod skrzydłami Bożej opieki.”
New item
New item
„Chciałbym, aby nawet mój cień mógł czynić dobro.”
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item

Na całym świecie...

„Muszę pracować na chwałę Bożą: chcę zgromadzić wielu opuszczonych chłopców i dziewcząt pod skrzydłami Bożej opieki.”
Święty Alfons Maria Fusco

Instytut to nie moje dzieło, jestem pracownikiem Boga, ja nie chciałem tego dzieła, On chciał, On mi je narzucił, on się wszystkim zajmie. ( Św. Alfons Maria Fusco)

Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzciciela powstało z woli Bożej i zasadniczo jest oparte na ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jako rodzina zakonna w Kościele, jej celem jest oddawanie chwały Bogu i uświęcenie jej członków, poprzez Ducha Świętego i działalność apostolską, zgodnie ze szczególnym celem instytutu.

C.S.S.J. B

Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1 Tm 2,4).
W ramach tego projektu zgromadzenie żyje swoim charyzmatem przygotowania drogi Panu, realizowanym w kościele przez założyciela, księdza Alfonsa Maria Fusco.

Idąc za jego przykładem, inspirujemy się naszym wzorem i opiekunem św. Janem Chrzcicielem, który przedstawił, ogłosił i przedstawił światu Jezusa.

C.S.S.J.B.

Święty Alfons Maria Fusco

Ojciec Założyciel

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.